การท่าเรือแห่งประเทศไทย แจ้งหยุดบริการช่วงเทศกาลปีใหม่ 31 ธ.ค. 64-4 ม.ค.65

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ขอแจ้งบริษัทสายการเดินเรือ หรือตัวแทนเรือ เจ้าของสินค้า หรือตัวแทนเจ้าของสินค้า ที่มีความประสงค์จะทำการบรรทุกขนถ่ายและขนส่งสินค้าหรือตู้สินค้าที่ท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) หรือท่าเรือคลองเตยในช่วงเทศกาลปีใหม่ในวันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. ถึงวันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น.

โดยสามารถแจ้งความจำนงล่วงหน้าภายในเวลา 14.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564 เพื่อ ทกท. จะได้จัดพนักงานและเครื่องมือทุ่นแรงเตรียมไว้ให้บริการดูหนังฟรีออนไลน์ 2022

สำหรับโรงพักสินค้า คลังสินค้า หรือท่าบริการตู้สินค้าที่บริษัทสายการเดินเรือ หรือตัวแทนเรือเจ้าของสินค้า หรือตัวแทนเจ้าของสินค้า ที่ไม่ได้แจ้งขอทำการบรรทุกขนถ่ายและขนส่งสินค้าหรือตู้สินค้าไว้ ทกท. จะงดให้บริการในวันและเวลาดังกล่าว

ทั้งนี้ กทท. จะหยุดให้บริการบรรทุกขนถ่ายและขนส่งสินค้า หรือตู้สินค้าที่ ทกท. ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น.

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ขอแจ้งบริษัทสายการเดินเรือ หรือตัวแทนเรือ เจ้าของสินค้า หรือตัวแทนเจ้าของสินค้า ที่มีความประสงค์จะทำการบรรทุกขนถ่ายและขนส่งสินค้าหรือตู้สินค้าที่ท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) หรือท่าเรือคลองเตยในช่วงเทศกาลปีใหม่ในวันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. ถึงวันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. โดยสามารถแจ้งความจำนงล่วงหน้าภายในเวลา 14.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564 เพื่อ ทกท. จะได้จัดพนักงานและเครื่องมือทุ่นแรงเตรียมไว้ให้บริการดูหนังฟรีออนไลน์ 2022 สำหรับโรงพักสินค้า คลังสินค้า หรือท่าบริการตู้สินค้าที่บริษัทสายการเดินเรือ หรือตัวแทนเรือเจ้าของสินค้า หรือตัวแทนเจ้าของสินค้า ที่ไม่ได้แจ้งขอทำการบรรทุกขนถ่ายและขนส่งสินค้าหรือตู้สินค้าไว้ ทกท. จะงดให้บริการในวันและเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ กทท. จะหยุดให้บริการบรรทุกขนถ่ายและขนส่งสินค้า หรือตู้สินค้าที่ ทกท. ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม…