UAC ลุย Sustainable Development – Circular Economy

“ยูเอซี โกลบอล” ปี 2565 เร่งวางกลยุทธ์มุ่งสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ควบคู่การขับเคลื่อนธุรกิจแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน พร้อมประกาศอัดงบลงทุน 500 ล้านบาท มุ่งเน้นนโยบายการลงทุนด้าน Energy Efficiency ทั้งในและต่างประเทศ ด้าน CEO เดินเกมรุก สั่งลุยธุรกิจโรงไฟฟ้าชุมชน – EV Charging Station หนุนเป้ารายได้ปีนี้ แตะ 2,000 ล้านบาท และ EBITDA มากกว่า 420 ล้านบาท

นายชัชพล ประสพโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ UAC เปิดเผยว่า ภาพรวมเศรษฐกิจในปี 2565 มีแนวโน้มการฟื้นตัวที่ดีขึ้นจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐเข้ามาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศมากขึ้น และ UAC มีการปรับกลยุทธ์การทำงานผ่านระบบออนไลน์จนสามารถทำงานในแบบ Remote Working อีกทั้งอยู่ระหว่างการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ที่ต่อยอดมาจากสารปรับปรุงดินที่เป็น By-Product จากโรงงานก๊าซชีวภาพ รวมทั้ง ศึกษาความเป็นไปได้ด้านการลงทุนในรูปแบบใหม่ เช่น สกุลเงินดิจิทัล (Digital Currency) เพื่อเพิ่มโอกาสการลงทุนให้บริษัทที่หลากหลายมากขึ้น

โดยในปีนี้บริษัทฯ วางยุทธ์ศาสตร์ทางธุรกิจ เพื่อการเพิ่มสัดส่วนธุรกิจด้านพลังงานสะอาด และพลังงานทดแทน ควบคู่ไปกับการการเร่งขยายการตลาดในส่วนของธุรกิจเทรดดิ้ง ไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ มากขึ้น เช่น โรงกลั่นน้ำมัน โรงงานปิโตรเคมี พลังงานและเคมีภัณฑ์ พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กร เพื่อสร้างการเติบโตให้บริษัทอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) และการดำเนินธุรกิจแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) พร้อมทั้งยังมองหาโอกาสการลงทุนร่วมกับพันธมิตรที่มีความแข็งแกร่ง รวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่กำลังพัฒนา เช่น สารปรับปรุงดิน โรงไฟฟ้า การเข้าเป็นที่ปรึกษากับพันธมิตรในด้านโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ

ทั้งนี้ จากกลยุทธ์ดังกล่าวข้างต้นทำให้บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการเติบโตของรายได้ในปี 2565 แตะระดับ 2,000 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัทฯ ยังตั้งเป้ารักษาระดับอัตรากำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) มากกว่า 420 ล้านบาท ของรายได้ยอดขายรวม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ.ยูเอซี โกลบอล (UAC) ยังได้กล่าวถึงแผนการลงทุนของบริษัทฯ ในปีนี้ว่า UAC ตั้งงบลงทุนไว้ประมาณ 500 ล้านบาท สำหรับรองรับการลงทุนโครงการต่างๆ เช่น โรงไฟฟ้าชุมชน ธุรกิจเทรดดิ้ง และธุรกิจ EV Charging Station เพื่อมุ่งเน้นนโยบายการลงทุนด้าน Energy Efficiency ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยล่าสุดโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงานในอำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น อยู่ระหว่างรอการเซ็นอนุมัติ PPA จากภาครัฐ ซึ่งหากมีการเซ็น PPA เรียบร้อยสามารถดำเนินการเชิงพาณิชย์ และรับรู้รายได้ในปี 2565 นี้ เนื่องจากการก่อสร้างใกล้แล้วเสร็จ และวิสาหกิจชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ส่วนความคืบหน้าของโครงการโรงไฟฟ้าขยะ ขนาด 6 เมกะวัตต์ ที่นครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง หลังจากโครงการจัดการขยะเพื่อผลิตพลังงานทดแทนและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำกลับมาใช้ใหม่ ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2564 ที่ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

พร้อมกันนี้ สำหรับแผนการขยายธุรกิจเทรดดิ้งในปีนี้ UAC มีการวางกลยุทธ์เพื่อก้าวสู่การเป็น Service Provision เช่น การให้คำปรึกษาหลังการขาย และการทำการตลาดแบบ Customer Centric เพื่อลดความเสี่ยงของความผันผวน อันเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด-19 เพื่อรักษาระดับอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) ในการขายสินค้าให้อยู่ที่ระดับ 20-22% รวมทั้งการบริหารต้นทุน Inventory ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามกรอบของ Sustainable Development ที่วางไว้

ขณะที่ความคืบหน้าในการจัดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า หรือ EV Charging Station นั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือร่วมกับ บมจ.คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ (QTC) และพันธมิตรที่ดำเนินธุรกิจให้บริการสถานีน้ำมัน ซึ่งคาดว่า สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้ในปี 2565 จะดำเนินการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าในรูปแบบชาร์จไฟแบบเร็วด้วยไฟฟ้ากระแสตรง (DC EV Quick Charger) ที่มีขนาดสูงสุดถึง 200 KW เฟสแรก จำนวน 4 สถานี 12 หัวจ่าย

นอกจากนี้ UAC มีแผนในการนำเครื่องมือทางการเงินมาใช้ โดยขณะนี้ได้วางกลยุทธ์เพื่อจัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับการลงทุนในปีนี้ไว้หลากหลาย เช่น แผนการออกหุ้นกู้ 500 ล้านบาท และเงินกู้จากธนาคาร ซึ่งสถาบันการเงิน โดยรักษาระดับอัตราหนี้สินต่อทุน (D/E) อยู่ที่ระดับ 1.5 เท่า

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket

“ยูเอซี โกลบอล” ปี 2565 เร่งวางกลยุทธ์มุ่งสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ควบคู่การขับเคลื่อนธุรกิจแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน พร้อมประกาศอัดงบลงทุน 500 ล้านบาท มุ่งเน้นนโยบายการลงทุนด้าน Energy Efficiency ทั้งในและต่างประเทศ ด้าน CEO เดินเกมรุก สั่งลุยธุรกิจโรงไฟฟ้าชุมชน – EV Charging Station หนุนเป้ารายได้ปีนี้ แตะ 2,000 ล้านบาท และ EBITDA มากกว่า 420 ล้านบาท นายชัชพล ประสพโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ UAC เปิดเผยว่า ภาพรวมเศรษฐกิจในปี 2565 มีแนวโน้มการฟื้นตัวที่ดีขึ้นจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐเข้ามาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศมากขึ้น และ UAC มีการปรับกลยุทธ์การทำงานผ่านระบบออนไลน์จนสามารถทำงานในแบบ Remote Working อีกทั้งอยู่ระหว่างการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ที่ต่อยอดมาจากสารปรับปรุงดินที่เป็น By-Product จากโรงงานก๊าซชีวภาพ รวมทั้ง ศึกษาความเป็นไปได้ด้านการลงทุนในรูปแบบใหม่…