SCGC เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ให้ผู้ถือหุ้นกู้ปัจจุบันและผู้ลงทุนทั่วไป เปิดจอง มี.ค.นี้

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (SCGC หรือ บริษัทฯ) ผู้นำนวัตกรรมเคมีภัณฑ์ครบวงจรเพื่อความยั่งยืนรายใหญ่ของไทยและในภูมิภาคอาเซียน เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2565 อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.75% ต่อปี มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 30,000 ล้านบาท อันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ A+(tha) จากฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) สะท้อนสถานะทางธุรกิจและการเงินที่แข็งแกร่ง โดยจะเปิดจองซื้อช่วงที่ 1 สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย ครั้งที่ 1/2561 (SCC224A) ในวันที่ 1-7 มีนาคม 2565 ช่วงที่ 2 สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย หรือ บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ทุกรุ่น ในวันที่ 25-29 มีนาคม 2565 และผู้ลงทุนทั่วไปสามารถจองซื้อได้ในวันที่ 30-31 มีนาคม 2565 ที่ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์

นายกุลเชฏฐ์ ธาราจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือเอสซีจีซี (SCGC) เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งแรกมูลค่าไม่เกิน 30,000 ล้านบาท เพื่อนำมาชำระคืนเงินกู้จาก บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย โดยหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อที่ระดับ A+(tha) จากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของธุรกิจจากการเป็นผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ครบวงจรรายใหญ่ของประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน โดยมุ่งเน้นการเป็นผู้นำตลาดในภูมิภาคอาเซียนที่ดำเนินงานอย่างยั่งยืน

 

การเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวจะแบ่งเป็น 3 ช่วง ช่วงที่ 1 ในวันที่ 1-7 มีนาคม 2565 จะให้สิทธิจองซื้อกับผู้ลงทุนทั่วไป ที่เป็นผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 (SCC224A) ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 1 เมษายน 2565 ในอัตราส่วน 1 หุ้นกู้ SCC224A ต่อ 1 หุ้นกู้ใหม่ SCGC ช่วงที่ 2 ในวันที่ 25-29 มีนาคม 2565 จะให้สิทธิจองซื้อกับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ทุกรุ่น ในสัดส่วนร้อยละ 80 ของหุ้นกู้ที่เหลือจากการจองซื้อช่วงที่ 1 โดยจองซื้อขั้นต่ำ 1,000,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท และช่วงที่ 3 ในวันที่ 30-31 มีนาคม 2565 จะเสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป ในสัดส่วนร้อยละ 20 ของหุ้นกู้ที่เหลือจากการจองซื้อช่วงที่ 1 และรวมกับหุ้นกู้ส่วนที่เหลือจากการจัดสรรจากช่วงที่ 2 (ถ้ามี) โดยจองซื้อขั้นต่ำ 1,000,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจสามารถจองซื้อหุ้นกู้ SCGC ได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 5 แห่ง คือ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ผ่านช่องทางออนไลน์และที่สาขาของธนาคาร โดยดาวน์โหลดใบจองซื้อได้ที่ www.scgchemicals.com

 

ทั้งนี้ ภาพรวมการดำเนินธุรกิจของ SCGC ในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯ สามารถปรับตัวท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวนจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมีรายได้จากการขาย 238,390 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 62 จากเดิม 146,870 ล้านบาท ในปี 2564 กำไรสุทธิ 27,068 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 76 จากเดิม 15,340 ล้านบาท ในขณะที่อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ในระดับต่ำเพียง 0.97 เท่า สำหรับในปี 2565 บริษัทฯ ได้วางแผนขยายการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล เพื่อตอบโจทย์ความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และมุ่งสู่การเป็น “ธุรกิจปิโตรเคมีเพื่อความยั่งยืน”

ผู้สนใจสามารถติดตามนวัตกรรมและข่าวสารอื่นๆ ของเอสซีจีได้ที่ https://www.scg.com/esg/ https://scgnewschannel.com /Facebook: scgnewschannel / Twitter: @scgnewschannel หรือ Line@: @scgnewschanne

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (SCGC หรือ บริษัทฯ) ผู้นำนวัตกรรมเคมีภัณฑ์ครบวงจรเพื่อความยั่งยืนรายใหญ่ของไทยและในภูมิภาคอาเซียน เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2565 อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.75% ต่อปี มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 30,000 ล้านบาท อันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ A+(tha) จากฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) สะท้อนสถานะทางธุรกิจและการเงินที่แข็งแกร่ง โดยจะเปิดจองซื้อช่วงที่ 1 สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย ครั้งที่ 1/2561 (SCC224A) ในวันที่ 1-7 มีนาคม 2565 ช่วงที่ 2 สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย หรือ บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ทุกรุ่น ในวันที่ 25-29 มีนาคม 2565 และผู้ลงทุนทั่วไปสามารถจองซื้อได้ในวันที่ 30-31 มีนาคม 2565 ที่ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย…