GULF เปิด CODโรงไฟฟ้า GSRCหน่วยที่3 กำลังผลิต622.5 เมกะวัตต์แล้ว

นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULFแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.)ว่า เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯและเป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าเอกชนขนาดใหญ่ (Independent Power Producer: IPP)

ได้แก่ โรงไฟฟ้า GSRC ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ หน่วยผลิตที่ 3 กำลังการผลิตติดตั้ง 662.5 เมกะวัตต์ โดยจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)เป็นที่เรียบร้อยตามกำหนด (โดยหน่วยผลิตที่ 1และ 2 กำลังการผลิตติดตั้งรวม 1,325เมกะวัตต์ เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่31 มีนาคม และ 1 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ตามลำดับ)

ทั้งนี้โครงการโรงไฟฟ้า GSRC ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีเป็นหนึ่งในโรงไฟฟ้า IPP ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ภายใต้บริษัท อินดิเพนเดนท์พาวเวอร์ดีเวลลอปเมนท์จำกัด (“IPD”)

โดยดำเนินโครงการ IPP จำนวน 2 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 5,300 เมกะวัตต์ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้า GSRC และโครงการโรงไฟฟ้า กัลฟ์ พีดี(“GPD”) โดยมีขนาดกำลังการผลิตติดตั้งโครงการละ2,650.0เมกะวัตต์ (แบ่งเป็น 4 หน่วยผลิตหน่วยผลิตละ662.5 เมกะวัตต์)และมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. เป็นระยะเวลา 25 ปี

 

ทั้งนี้ โครงการโรงไฟฟ้า GSRCมีกำหนดดำเนินการเชิงพาณิชย์หน่วยที่4ในเดือนตุลาคม 2565 ส่วนโครงการโรงไฟฟ้า GPD มีกำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ระหว่างปี2566- 2567

อ้างอิง
https://www.bangkokbiznews.com/business

นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULFแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.)ว่า เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯและเป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าเอกชนขนาดใหญ่ (Independent Power Producer: IPP) ได้แก่ โรงไฟฟ้า GSRC ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ หน่วยผลิตที่ 3 กำลังการผลิตติดตั้ง 662.5 เมกะวัตต์ โดยจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)เป็นที่เรียบร้อยตามกำหนด (โดยหน่วยผลิตที่ 1และ 2 กำลังการผลิตติดตั้งรวม 1,325เมกะวัตต์ เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่31 มีนาคม และ 1 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ตามลำดับ) ทั้งนี้โครงการโรงไฟฟ้า GSRC ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีเป็นหนึ่งในโรงไฟฟ้า…