CIMBT รุก Metaverse เปิดตัว “น้องวันนี้” ลูกค้าเสมือนคนจริงคนแรกของไทย

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย เปิดตัว “น้องวันนี้” ลูกค้าเสมือนคนจริง ซึ่งเป็นสมาชิก CIMB Preferred Metaverse Customer คนแรกของธนาคาร มาช่วยแชร์ประสบการณ์ด้านการบริการ-ผลิตภัณฑ์ทางการเงินการลงทุน

วันที่ 10 มีนาคม 2565 นายตัน คีท จิน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจรายย่อย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เปิดตัว “น้องวันนี้” ลูกค้าเสมือนคนจริง ซึ่งเป็นสมาชิก CIMB Preferred Metaverse Customer คนแรกของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย และของวงการธนาคารในประเทศไทย

“ปัจจุบันวงการธนาคารได้ตื่นตัวและให้ความสำคัญเรื่องการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในธุรกิจมากขึ้น เพื่อให้เข้าถึงและสามารถสื่อสารได้ตรงตามกลุ่มลูกค้าอย่างแท้จริง สำหรับกระแสโลกเสมือนจริง Metaverse บวกความล้ำหน้านวัตกรรม AI (Artificial Intelligence) ที่มีอยู่ในขณะนี้ ธนาคารได้เลือก ‘น้องวันนี้’Virtual Influencer มาช่วยบอกต่อเรื่องประสบการณ์ลูกค้าที่ดีของ CIMB Preferred

ทั้งด้านการบริการ ผลิตภัณฑ์ทางการเงินการลงทุน และสิทธิพิเศษต่าง ๆ นับเป็นการตอกย้ำนโยบาย To be a digital-led bank with ASEAN Reach หรือการก้าวไปสู่การเป็นธนาคารชั้นนำของอาเซียนที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างแท้จริง”

อ้างอิง
https://www.prachachat.net/finance

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย เปิดตัว “น้องวันนี้” ลูกค้าเสมือนคนจริง ซึ่งเป็นสมาชิก CIMB Preferred Metaverse Customer คนแรกของธนาคาร มาช่วยแชร์ประสบการณ์ด้านการบริการ-ผลิตภัณฑ์ทางการเงินการลงทุน วันที่ 10 มีนาคม 2565 นายตัน คีท จิน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจรายย่อย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เปิดตัว “น้องวันนี้” ลูกค้าเสมือนคนจริง ซึ่งเป็นสมาชิก CIMB Preferred Metaverse Customer คนแรกของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย และของวงการธนาคารในประเทศไทย “ปัจจุบันวงการธนาคารได้ตื่นตัวและให้ความสำคัญเรื่องการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในธุรกิจมากขึ้น เพื่อให้เข้าถึงและสามารถสื่อสารได้ตรงตามกลุ่มลูกค้าอย่างแท้จริง สำหรับกระแสโลกเสมือนจริง Metaverse บวกความล้ำหน้านวัตกรรม AI (Artificial Intelligence) ที่มีอยู่ในขณะนี้ ธนาคารได้เลือก ‘น้องวันนี้’Virtual Influencer มาช่วยบอกต่อเรื่องประสบการณ์ลูกค้าที่ดีของ CIMB Preferred ทั้งด้านการบริการ ผลิตภัณฑ์ทางการเงินการลงทุน และสิทธิพิเศษต่าง ๆ…