BIZ เตรียมพร้อมยื่นขอย้ายเข้า SET หวังขยายฐานผู้ลงทุน-เพิ่มสภาพคล่อง

นายสมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.บิสซิเนสอะไลเม้นท์ (BIZ) เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมแผนดำเนินการย้ายหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทจากตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการดำเนินการยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ทั้งนี้ การย้ายเข้าจดทะเบียนใน SET จะเอื้ออำนวยและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ขยายฐานผู้ถือหุ้นและกองทุนทั้งในและต่างประเทศเข้ามาเพิ่มสัดส่วนการลงทุน และเพิ่มสภาพคล่องการซื้อขายหุ้น รวมถึงรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

สำหรับแผนการดำเนินงานในปี 65 บริษัทยังคงเดินหน้าประมูลงานโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทมีโอกาสจะได้รับงานค่อนข้างมากด้วยศักยภาพจากความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งจะช่วยผลักดันให้ปริมาณงานมือเพิ่มขึ้นในระยะยาว สนับสนุนให้ธุรกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน สร้างผลตอบแทนที่ดีให้ผู้ถือหุ้น ปัจจุบันมีงานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) จำนวน 1,160 ล้านบาท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BIZ คาดว่าในปีนี้จะมีงานออกประมูลใหม่ทั้งในส่วนของโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนไม่ต่ำกว่า 1,500 ล้านบาท และบริษัทมีโอกาสได้งานเพิ่มในหลายโครงการ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนผลการดำเนินงานเติบโตอย่างต่อเนื่อง

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket

นายสมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.บิสซิเนสอะไลเม้นท์ (BIZ) เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมแผนดำเนินการย้ายหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทจากตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการดำเนินการยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ทั้งนี้ การย้ายเข้าจดทะเบียนใน SET จะเอื้ออำนวยและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ขยายฐานผู้ถือหุ้นและกองทุนทั้งในและต่างประเทศเข้ามาเพิ่มสัดส่วนการลงทุน และเพิ่มสภาพคล่องการซื้อขายหุ้น รวมถึงรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต สำหรับแผนการดำเนินงานในปี 65 บริษัทยังคงเดินหน้าประมูลงานโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทมีโอกาสจะได้รับงานค่อนข้างมากด้วยศักยภาพจากความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งจะช่วยผลักดันให้ปริมาณงานมือเพิ่มขึ้นในระยะยาว สนับสนุนให้ธุรกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน สร้างผลตอบแทนที่ดีให้ผู้ถือหุ้น ปัจจุบันมีงานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) จำนวน 1,160 ล้านบาท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BIZ คาดว่าในปีนี้จะมีงานออกประมูลใหม่ทั้งในส่วนของโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนไม่ต่ำกว่า 1,500 ล้านบาท และบริษัทมีโอกาสได้งานเพิ่มในหลายโครงการ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนผลการดำเนินงานเติบโตอย่างต่อเนื่อง อ้างอิง https://m.mgronline.com/stockmarket