ORI ซื้อหุ้น THAI LEAF 25% รุกนำเข้า-ผลิตเมล็ดพันธุ์กัญชง

“ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้” ให้ออริจิ้น เฮลท์แคร์ บริษัทลูกเข้าลงทุนซื้อหุ้น “ไทย ลีฟ ไบโอเทคโนโลยี” 25% ลุยธุรกิจนำเข้า-ผลิตเมล็กพันธุ์กัญชง เผยอยู่ระหว่างดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุน

นายพีระพงศ์ จรูญเอก กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2564 ว่ามีมติอนุมัติให้บริษัท ออริจิ้น เฮลท์แคร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ ORI ถือหุ้นอยู่ 93.74% ให้ลงทุนซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้ซื้อหุ้นบริษัท ไทย ลีฟ ไบโอเทคโนโลยี จำกัด (THAI LEAF) จำนวน 25%

สำหรับ THAI LEAF ประกอบธุรกิจนำเข้าและผลิตเมล็ดพันธุ์กัญชง โดยออริจิ้น เฮลท์แคร์ ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะกิจการของ THAI LEAF เป็นที่เรียบร้อยแล้วผลเป็นที่น่าพอใจ และมีการลงนามในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นกับ THAI LEAF เมื่อวันที่ 9 พ.ย.64 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุน

credit https://mgronline.com/stockmarket/detail/9640000114739

“ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้” ให้ออริจิ้น เฮลท์แคร์ บริษัทลูกเข้าลงทุนซื้อหุ้น “ไทย ลีฟ ไบโอเทคโนโลยี” 25% ลุยธุรกิจนำเข้า-ผลิตเมล็กพันธุ์กัญชง เผยอยู่ระหว่างดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุน นายพีระพงศ์ จรูญเอก กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2564 ว่ามีมติอนุมัติให้บริษัท ออริจิ้น เฮลท์แคร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ ORI ถือหุ้นอยู่ 93.74% ให้ลงทุนซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้ซื้อหุ้นบริษัท ไทย ลีฟ ไบโอเทคโนโลยี จำกัด (THAI LEAF) จำนวน 25% สำหรับ THAI LEAF ประกอบธุรกิจนำเข้าและผลิตเมล็ดพันธุ์กัญชง โดยออริจิ้น เฮลท์แคร์ ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะกิจการของ THAI LEAF เป็นที่เรียบร้อยแล้วผลเป็นที่น่าพอใจ และมีการลงนามในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นกับ THAI LEAF เมื่อวันที่…